LEJE Fastigheter förvärvar markfastighet i Rosersberg och signerar nytt hyresavtal med MilDef

LEJE Fastigheter har förvärvat en markfastighet i Rosersbergs Industriområde och signerat hyresavtal med MilDef. Fastigheten är detaljplanelagd och byggstart för ny verksamhetslokal på 6 200 kvm startar hösten 2024.

Direkt efter förvärvet har ett 10-årigt hyresavtal på 6 200 kvm tecknats med MilDef (publ), global systemintegratör och fullspektrumleverentör av ruggad IT. Tillträde kommer att ske under Q3 2025.

-        Det är mycket glädjande att komma i mål med MilDef. Speciellt i en mer utmanande marknad med stor konkurrens. Det visar styrka på att vår modell att hjälpa blivande hyresgäster från ax till limpa fungerar riktigt bra. Vi lägger stort fokus på att förstå verksamhetens flöden och att visualisera allt i 3D som tillsammans med vår erfarenhet leder till en optimal lokal och enkel resa för hyresgästen, säger Markus Frisk, LEJE Fastigheter.  

-        Vi är mycket nöjda och glada över att ha ingått hyresavtal med LEJE Fastigheter och processen fram till kontrakt har fungerat väldigt bra. Från att initialt beskrivit vilka funktionella krav och behov MilDefs typ av verksamhet kräver så har processen allteftersom genom välfungerande designiterationer landat in i en ändamålsenlig lokal som vi ser mycket fram emot att kunna få börja använda under nästa år, säger Carl Runemar, Chef affärsområde Sverige/Finland, MilDef Sweden AB.

Emil Löthbom på Croisette har varit rådgivare åt MilDef. CMS Wistrand har varit legal rådgivare åt LEJE Fastigheter.

För frågor eller mer information kontakta Markus Frisk 073-0518110, markus@lejefastigheter.se eller läs mer på www.lejefastigheter.se


LEJE förvärvar industrimark i attraktiva la¨gen fo¨r att sedan internt projektera och bygga moderna, energieffektiva och flexibla industrilokaler fo¨r uthyrning. Va°ra hyresga¨ster a¨r ba°de lokala, nationella och internationella bolag med verksamhet inom produktion, verkstad, lager, logistik, sa¨llanko¨pshandel, etc.

MilDef - WE ARMOR IT. Är en global systemintegratör och fullspektrumleverantör av ruggad IT till försvar och säkerhet samt statliga och kritiska infrastruktursektorer. MilDef tillhandahåller hårdvara, mjukvara och tjänster som skyddar kritiska informationsflöden och system, där insatserna är som störst. MilDefs produkter säljs till mer än 200 kunder genom MilDefs bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA och Australien samt genom partnernätverk i mer än 40 länder. MilDef grundades 1997 och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2021. www.mildef.se

 

Pressrelase MilDef

 Helsingborg, 4 juli 2024

MilDef expanderar sin lokalkapacitet inom svenska integrationstjänster

För att möta växande efterfrågan av integrationstjänster på den svenska marknaden expanderar MilDef sin lokalkapacitet i Stockholmsregionen. Nybygget av en verksamhetsanpassad fastighet på drygt 6 000 kvadratmeter kontors-och produktionsyta fyrdubblar MilDefs kapacitet inom integrationstjänster och öppnar för större uppdrag. Byggstart beräknas till hösten 2024 och inflyttning ett år senare.

MilDefs tillväxt inom integrationstjänster har lett till att verksamheten vuxit ur sin befintliga produktionsyta norr om Stockholm. Befintliga verksamhetslokaler begränsar fortsatt expansion varför MilDef har avtalat med fastighetsutvecklaren LEJE Fastigheter AB om uppförandet av en ny kontors- och produktionsanläggning i Rosersberg. Den nya fastigheten kommer att erbjuda MilDef verksamhetsanpassade produktionslokaler och kontor. Allt med högsta fokus på verksamhetens behov och medarbetarnas arbetsmiljö.

-         Efter lanseringen av vår moderna kontors- och produktionsanläggning i Helsingborg och fjolårets öppning av en monteringsanläggning i Cardiff, har nu turen kommit till vår växande integrationsverksamhet i Stockholmsregionen. Här skapas verksamhetslokaler som är väl anpassade för en effektivare produktion samtidigt som de erbjuder en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Helt enkelt en språngbräda för fortsatt acceleration på vår tillväxtresa och utan tvekan en ny milstolpe för MilDef, säger Daniel Ljunggren, VD och Koncernchef MilDef.

-         Det känns fantastiskt att flytta till verksamhetsanpassade lokaler och samla all produktionspersonal under ett tak. Med en fyrdubblad produktionsyta har vi möjlighet att ta större och mer avancerade uppdrag i Sverige, i en lokal anpassad för befintlig och framtida verksamhet, säger Carl Runemar, Chef affärsområde Sverige/Finland.

Med satsningen på en ny kontors- och produktionsfastighet skapas ett naturligt nav för den del av verksamheten som jobbar gentemot den svenska marknaden. Platsen är vald utifrån tillgång till såväl motorväg, flyg och kollektivtrafik. Den nya rörelsefastigheten är också ett led i att konsolidera bolagets hyreslokaler i Stockholmsregionen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2024 kl. 09:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Ljunggren, VD och Koncernchef
Telefon: +46 70 668 00 15
E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

Olof Engvall, Head of IR & Communications

Telefon: +46 735 41 45 73
E-post: olof.engvall@mildef.com


Publicerad: 2024-07-04

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår